Συλλογές

44739_EXTRA_LARGE.jpg
44740_EXTRA_LARGE.jpg
Vogel, αποστολέας
Κωνστντίνος Μαύρος, παραλήπτης // ΜΤ-023305 // 27/06/1917

Τηλεγραφείο Αλεξάνδρειας

Διαστάσεις: 26 x 19,5 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, σχετικό με προσφορά πώλησης εμπορεύματος. To έντυπο που χρησιμοποιήθηκε είναι του τηλεγραφείου Αλεξάνδρειας. Στην πίσω όψη του τηλεγραφικού χαρτιού αναγράφονται οι οδηγίες αποστολής τηλεγραφημάτων αυτού του τύπου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright