Συλλογές

38330_EXTRA_LARGE.jpg
38331_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022400 // 6/2/1965

Τηλεγράφημα του γεωργοεπιθεωρητή Τρίπολης

Διαστάσεις: 14 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Τρίπολη, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοεπιθεωρητή Τρίπολης με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει το υπουργείο Γεωργίας για την ολοκλήρωση της καλλιέργειας φθινοπωρινών φυτών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright