Συλλογές

38783_EXTRA_LARGE.jpg
38784_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Σουμελίδης, αποστολέας // ΜΤ-022801 // 20/4/1959

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Χίου

Διαστάσεις: 17 x 24,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Χίος, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο γεωργοδιευθυντής Χίου, Σουμελίδης, ενημερώνει το Υπουργείο Γεωργίας για την έκταση της πατατοκαλλιέργειας, τις ποικιλιές που θα φυτευθούν, την προβλεπόμενη παραγωγή και τον χρόνο έναρξης της συγκομιδής.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright