Συλλογές

40802_EXTRA_LARGE.jpg
40803_EXTRA_LARGE.jpg
Υπουργείο Γεωργίας, παραλήπτης
Σαρρής, αποστολέας // ΜΤ-022759 // 20/3/1967

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Πύργου

Διαστάσεις: 14 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Πύργος, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γεωργοδιευθυντή Πύργου με το οποίο ενημερώνει το υπουργείο περί της καλλιέργειας διαφόρων τύπων γεωμήλων. Επίσης γίνεται αναφορά στην περίοδο έναρξης και ενταντικοποίησης της συγκομιδής.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright