Συλλογές

41360_EXTRA_LARGE.jpg
41361_EXTRA_LARGE.jpg
Casanova, παραλήπτης // ΜΤ-021755 // 26/11/1882

Τηλεγράφημα της Eastern Telegraph

Διαστάσεις: 27 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Χίος, The Eastern Telegraph Company, Limited. Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας ζητάει από τον παραλήπτη να παραδώσει στον δικηγόρο Τσελεπίδη είκοσι εικοσάφραγκα για λογαριασμό τρίτου προσώπου (Βερικέτη). Το τηλεγράφημα είναι ένα από τα πρώτα της Eastern Telegraph.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright