Συλλογές

37577_EXTRA_LARGE.jpg
37578_EXTRA_LARGE.jpg
Κοραής, αποστολέας
Χαρίλαος Παχνής, παραλήπτης // ΜΤ-021964 // 28/2/1940

Τηλεγράφημα της Cable and Wireless Limited

Διαστάσεις: 18,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Cable and Wireless Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα στο οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη ότι έλαβε την επιστολή του και ότι θα φτάσει την επόμενη εβδομάδα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright