Συλλογές

38300_EXTRA_LARGE.jpg
38301_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022385 // 17/6/1964

Τηλεγράφημα της γεωργοδιεύθυνσης Καστοριάς

Διαστάσεις: 16,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Καστοριά, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα της γεωργοδιεύθυνσης Καστοριάς το οποίο αναφέρεται σε καταρτιζόμενους πίνακες αναδασμού ιδιοκτητών.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright