Συλλογές

45243_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023394 // 27/04/1906

Τηλεγράφημα στη σερβική γλώσσα

Διαστάσεις: 22,5 x 16 εκ. Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο ηλεγράφημα από τη Θεσσαλονίκη προς το Άγιον Όρος, στη σερβική γλώσσα, το οποίο παραλαμβάνεται από οθωμανικό τηλεγραφείο.Το τηλεγραφικό χαρτί φέρει την επισήμανση: ""Το Κράτος δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις τηλεγραφικές υπηρεσίες"" (στην τουρκική και γαλλική γλώσσα).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright