Συλλογές

37603_EXTRA_LARGE.jpg
37604_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021977 // 2/12/1945

Τηλεγράφημα στη γαλλική γλώσσα

Διαστάσεις: 19 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, Cable and Wireless Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα στη γαλλική γλώσσα στο οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη για την αναχώρηση μιας γυναίκας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright