Συλλογές

37669_EXTRA_LARGE.jpg
37670_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022010 // 16/2/1953

Τηλεγράφημα προσωπικού χαρακτήρα

Διαστάσεις: 17,5 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ηνωμένο Βασίλειο, Λονδίνο, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα προσωπικού χαρακτήρα με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη ότι έλαβε τις επιστολές του.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright