Συλλογές

37585_EXTRA_LARGE.jpg
37586_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021968 // 4/1/1941

Τηλεγράφημα προσωπικού χαρακτήρα

Διαστάσεις: 13,5 x 17,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Βυτίνα Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Στο τηλεγράφημα αναφέρονται προσωπικά στοιχεία για μια γυναίκα.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright