Συλλογές

42526_EXTRA_LARGE.jpg
42527_EXTRA_LARGE.jpg
Ιωάννης Σακέτος, παραλήπτης
Μαρίκα Νικολαϊδου, αποστολέας // ΜΤ-020280 // 20/10/1927

Τηλεγράφημα προσωπικού χαρακτήρα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα όπου η αποστολέας ενημερώνει τον Ιωάννη Σακέτο, αντισυνταγματάρχη Πύλου, σχετικά με την υγεία της Ελένης.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright