Συλλογές

42500_EXTRA_LARGE.jpg
42501_EXTRA_LARGE.jpg
Γεώργιος Δουκάκης, παραλήπτης
Μητέρα του Γεωργίου Δουκάκη, αποστολέας // ΜΤ-020233 // 13/05/1952

Τηλεγράφημα ιδιωτικού βίου

Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα με το οποίο η μητέρα του Γεωργίου Δουκάκη τον ενημερώνει για την υγεία της.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright