Συλλογές

37593_EXTRA_LARGE.jpg
37594_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021972 // 29/10//1941

Τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα

Διαστάσεις: 14,5 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Μεσσήνη, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα στο οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη ότι δεν μπορεί να προκαθορίσει τις τιμές ενός εμπορεύματος αν δεν υπάρξουν άδειες αποδέσμευσης και μεταφοράς.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright