Συλλογές

31412_EXTRA_LARGE.jpg
31413_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020394 // 27/08/1953

Τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Έδεσσα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα εμπορικού χαρακτήρα που αφορά στην φόρτωση και αποστολή ελιών. Υπάρχει συνημμένη η απόδειξη του τηλεγραφήματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright