Συλλογές

37625_EXTRA_LARGE.jpg
37626_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021988 // 14/11/1947

Τηλεγράφημα από το Κάιρο

Διαστάσεις: 19,5 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Κάιρο, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας από το Κάιρο ενημερώνει τον παραλήπτη στην Αθήνα για οικονομικές υποθέσεις (πώληση βαμβακιού και ριζιού, υπογραφή συμβολαίων).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright