Συλλογές

37851_EXTRA_LARGE.jpg
37852_EXTRA_LARGE.jpg
Sidra, παραλήπτης
S/S Antonis Georgandis, αποστολέας // ΜΤ-022121 // 12/3/1933

Τηλεγράφημα από τον Γαλατά Κωνσταντινούπολης

Διαστάσεις: 19 x 21,5 εκ. Τοποθεσία: Τουρκία, Κωνσταντινούπολη, Γαλατάς, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από τον Γαλατά Κωνσταντινούπολης στον Πειραιά.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright