Συλλογές

34123_EXTRA_LARGE.jpg
34124_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021241 // 17/01/1952

Τηλεγράφημα από τη Βενετία

Διαστάσεις: 19 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ιταλία, Βενετία, Cable and Wireless Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα στην αγγλική γλώσσα με το οποίο ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη ότι έλαβε το τηλεγράφημά του για [το πλοίο] Μαργαρίτα. Ζητάει από τον παραλήπτη άμεση έγκριση, λόγω του ανταγωνισμού, να σταθμεύσει στη Χερσώνα και στη Βενετία για άνθρακα. Στο τηλεγράφημα συνημμένη απόδειξη. Στις περισσότερες περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας η εμπορική ναυτιλία ήταν ο περισσότερο ανεπτυγμένος κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Κατεξοχήν οικείο επιχειρηματικό περιβάλλον για τους εμπόρους ελληνικής καταγωγής υπήρχε στη Μαύρη θάλασσα και στη Μεσόγειο. Οι έμποροι εξειδικεύονταν στο εξαγωγικό εμπόριο και ειδικότερα στη μεταφορά χύδην φορτίων και σιτηρών. Με την ανάπτυξη του ατμοκίνητου στόλου, οι πλοιοκτήτες που διέθεταν την κατάλληλη υποδομή στράφηκαν σε επικερδέστερες διαδρομές, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στους έλληνες εφοπλιστές, σε διαδρομές με χαμηλότερους ναύλους, όπως η Μαύρη θάλασσα και η Μεσόγειος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright