Συλλογές

34088_EXTRA_LARGE.jpg
34089_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021143 // 12/12/1951

Τηλεγράφημα από τη Βενετία

Διαστάσεις: 19 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ιταλία, Βενετία, Cable and Wireless Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα "Via Radio-Athinai", εμπορικού χαρακτήρα, στην αγγλική γλώσσα, μέσω του οποίου ο αποστολέας ενημερώνει τον Στ. Σοφιανό στην Αθήνα σχετικά με τους μπουλμέδες (διαφράγματα) που χρειάζονται για το ατμόπλοιο Μαργαρίτα. H Eastern Telegraph Co μετονομάστηκε σε Cable and Wireless Limited το 1937. Όσον αφορά τους μπουλμέδες (ή διαφράγματα) που αναφέρονται στο συγκεκριμένο τηλεγράφημα, είναι μετακινούμενα ξύλινα ελάσματα που τοποθετούσαν στα αμπάρια του πλοίου για να διαχωρίσουν το χύδην ομοειδές φορτίο (σιτηρά, ζάχαρη, κάρβουνο), έτσι ώστε να αποφεύγεται η μετακίνησή του.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright