Συλλογές

37389_EXTRA_LARGE.jpg
37390_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021948 // 18/3/1936

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στην Αθήνα, στην αγγλική γλώσσα, μέσω του οποίου ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη σχετικά με την ημέρα άφιξής του.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright