Συλλογές

44733_EXTRA_LARGE.jpg
44734_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023302 // 27/03/1917

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στη Θεσσαλονίκη

Διαστάσεις: 22 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, εμπορικού περιεχομένου. Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει λανθασμένα πάνω δεξιά "Τηλεγραφείον Σαδονίκη". Φέρει σφραγίδα της γαλλικής λογοκρισίας "Armees D Orient - Censure Militaire 39", η οποία τοποθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σφραγίδα "Θεσσαλονίκη 27 ΜΑΡ 1916".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright