Συλλογές

59419_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-070811 // Τέλη δεκαετίας 1970 - Αρχές δεκαετίας 1980

Τεχνικοί του ΟΤΕ

Διαστάσεις: 120mm (6X7 εκ.) Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: θετικό / έγχρωμο φιλμ

Τεχνικοί του ΟΤΕ κατά την χρήση συστήματος τηλετυπίας SITOR.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright