Συλλογές

44723_EXTRA_LARGE.jpg
44724_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023297 // 20/02/1917

Σφραγίδα γαλλικής λογοκρισίας

Διαστάσεις: 27 x 19 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Σάμος, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από τη Σάμο στη Θεσσαλονίκη, εμπορικού περιεχομένου, σχετικό με αποστολή φορτίου. Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει λανθασμένα πάνω δεξιά "Τηλεγραφείον Σαδονίκη". Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα γαλλικής λογοκρισίας "Armee d Orient - Censure Militaire 38".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright