Συλλογές

57957_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024628 // Δεκαετία 1970

Συσκευές τηλετύπων

Διαστάσεις: 6 x 7 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: έγχρωμο φιλμ

Συσκευές τηλετύπων

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright