Συλλογές

42680_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013472 // Αρχές δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκαετίας 1960

Συντήρηση δικτύου

Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Τεχνικοί κατά τη διάρκεια ελέγχου στο υπόγειο τηλεφωνικό δίκτυο.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright