Συλλογές

42714_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013476 // Τέλη δεκαετίας 1940 - Αρχές δεκαετίας 1950

Συντήρηση δικτύου

Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Τεχνικοί κατά τη διάρκεια εργασιών σε ΚΑΦΑΟ.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright