Συλλογές

31628_EXTRA_LARGE.jpg
31629_EXTRA_LARGE.jpg
Αντώνιος Γκότσης, παραλήπτης
Αναστάσιος Λυμπερόπουλος, αποστολέας // ΜΤ-020506 // 30/08/1971

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα

Τοποθεσία: Ελλάδα, Ψάρι Τριφυλίας, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του ιερέα Αναστασίου Λυμπερόπουλου προς τον γενικό γραμματέα Δικαιοσύνης Αντώνιο Γκότση για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright