Συλλογές

38018_EXTRA_LARGE.jpg
38019_EXTRA_LARGE.jpg
Στυλιανός Μαυρομιχάλης, παραλήπτης
Μιχ. Λεφαντζής, αποστολέας // ΜΤ-022205 // 28/9/1963

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 16 x 21 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Συγχαρητήριο τηλεγράφημα του Μιχ. Λεφαντζή προς τον πρωθυπουργό Στυλιανό Μαυρομιχάλη.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright