Συλλογές

45558_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023571 // 12/12/1940

Στρατιωτική λογοκρισία

Διαστάσεις: 23 x 15 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας ζητά να ενημερωθεί από τον Κωνσταντίνο Μαύρο για τη δυνατότητα και το κόστος μεταφοράς κοκκαρίων. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα του τηλεγραφείου Θεσσαλονίκης και της στρατιωτικής λογοκρισίας λόγω του ελληνοϊταλικού πολέμου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright