Συλλογές

42698_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013452 // Αρχές δεκαετίας 1970

Πόντιση υποβρύχιου καλωδίου

Τοποθεσία: - Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Τεχνικοί κατά την εργασία πόντισης υποβρυχίου καλωδίου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright