Συλλογές

42701_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013455 // Αρχές δεκαετίας 1970

Προσκεκλημένοι ΔΕΘ

Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη , Ελλάδα Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Είσοδος επίσημων προσκεκλημένων στη ΔΕΘ.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright