Συλλογές

7429_EXTRA_LARGE.jpg
7430_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-015370 // Δεκαετία 1950 - Δεκαετία 1980

Πολύκλωνο τηλεφωνικό καλώδιο

Υλικό: μονωτικό υλικό (πολυαιθυλένιο)

Πολύκλωνο τηλεφωνικό καλώδιο αποτελούμενο από 10 δέσμες λεπτών αγωγών διαφόρων χρωμάτων, περικλειόμενο από αντιδιαβρωτικό μανδύα πολυαιθυλενίου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright