Συλλογές

44727_EXTRA_LARGE.jpg
44728_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023299 // 05/05/1917

Παραγγελία δερμάτων

Διαστάσεις: 27 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Αίγυπτος, Αλεξάνδρεια, The Eastern Telegraph Company, Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από την Αλεξάνδρεια στη Θεσσαλονίκη, στη γαλλική γλώσσα, εμπορικού περιεχομένου, σχετικό με παραγγελία αποξηραμένων και αλατισμένων δερμάτων. Όπως αναφέρει έχει εξασφαλιστεί άδεια για 750 δέρματα αποξηραμένα και αλατισμένα 15 τόνων, όσον αφορά δε την παραγγελία του παραλήπτη για 9 τόνους αποξηραμένων δερμάτων ζητά να αποσταλεί τηλεγράφημα αν μπορούν να την εκτελέσουν και να λάβουν νέα έγκριση για επιπλέον παραγγελία με σκοπό να εξασφαλιστεί η τρέχουσα τιμή για τα δέρματα. Το έντυπο που χρησιμοποιήθηκε αναγράφει λανθασμένα πάνω δεξιά "Τηλεγραφείον Σαδονίκη". Το τηλεγράφημα φέρει (πάνω αριστερά) σφραγίδα γαλλικής λογοκρισίας "Armee d Orient - Censure Militaire 39", η οποία τοποθετήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Η σφραγίδα (αριστερά) "Θεσσαλονίκη 5 ΜΑΙ 22" τοποθετήθηκε εκ των υστέρων.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright