Συλλογές

41245_EXTRA_LARGE.jpg
41246_EXTRA_LARGE.jpg
Κωνσταντίνος Μανιαδάκης, αποστολέας
Γεώργιος Τσαλάνης, παραλήπτης // ΜΤ-021878 // 24/12/1960

Ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης

Διαστάσεις: 15,5 x 24 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΟΤΕ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο Κωνσταντίνος Μανιαδάκης (υπουργός Δημοσίας Ασφαλείας στο καθεστώς της 4ης Αυγούστου) ζητά από τον Γεώργιο Τσαλάνη να συμμετάσχει στον πολιτικό συνδυασμό του. Το τηλεγράφημα είναι αχρονολόγητο, ωστόσο από την μορφή του (λογότυπο του ΟΤΕ) συνάγεται ότι πρέπει να χρονολογηθεί στη δεκαετία του 1950, εποχή κατά την οποία ο Μανιαδάκης είχε ιδρύσει το κόμμα Ελληνική Αναγέννησις και είχε πάρει μέρος στις εκλογές του 1950, 1951 και 1956.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright