Συλλογές

37791_EXTRA_LARGE.jpg
37792_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022071 // 5/5/1880(;)

Οθωμανικό τηλεγραφείο

Τοποθεσία: Ελλάδα, Βόλος Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα από τον Βόλο στη Θεσσαλονίκη, μέσω του οποίου ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήτη για αποστολή χρημάτων. Το τηλεγραφικό χαρτί φέρει την επισήμανση: "Το Κράτος δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις ιδιωτικές τηλεγραφικές υπηρεσίες" (στην οθωμανική-τουρκική και γαλλική γλώσσα).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright