Συλλογές

45241_EXTRA_LARGE.jpg
45242_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023393 // 31/08/1904

Οθωμανικό τηλεγραφείο

Διαστάσεις: 27,5 x 16 εκ. Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα από το Νευροκόπι (ο τόπος αποστολής αναφέρεται με ελληνικούς χαρακτήρες στην πίσω όψη του τηλεγραφικού χαρτιού) προς τη Θεσσαλονίκη, στην τουρκική γλώσσα με οθωμανική γραφή, το οποίο παραλαμβάνεται από οθωμανικό τηλεγραφείο.Το τηλεγραφικό χαρτί φέρει επίσης την επισήμανση: ""Το Κράτος δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις τηλεγραφικές υπηρεσίες"" (στην τουρκική και γαλλική γλώσσα).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright