Συλλογές

45490_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-023535 // 27/2/1894

Οθωμανικό τηλεγραφείο

Διαστάσεις: 24 x 16 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Βόλος Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα στην ελληνική γλώσσα με λατινικούς χαρακτήρες από τον Βόλο στη Θεσσαλονίκη. Ο αποστολέας ζητά από τον Αλέξανδρο Μαύρο να παραλάβει 21 βαρέλια με ελιές και να τα πουλήσει στη συμφερότερη τιμή. Το τηλεγράφημα φέρει τις ενδείξεις στη γαλλική και οθωμανική γλώσσα: "Το κράτος δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τις τηλεγραφικές υπηρεσίες".

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright