Συλλογές

59995_EXTRA_LARGE.jpg
Βασίλειον της Ελλάδος // ΜΤ-060189 // 1916 - 1917

Οδηγός της Ελλάδος

Διαστάσεις: 26 x 20 εκ. Τοποθεσία: Στερεά Ελλάδα, Πελ/νησος, Θεσσαλία, Ήπειρος, Μακεδονία, Νησιά: Αιγαίου, Ιονίου, Αρχιπέλαγους Κρήτη - Κύπρος - Δωδεκάνησα Υλικό: χαρτί

Οδηγός της Ελλάδας του Νικολάου Ιγγλέση (έτος Ε', τόμος Β΄). Περιέχει επαγγελματικές, δημογραφικές, γεωγραφικές, οικονομικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία για την Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο, Μακεδονία, Νήσους Αιγαίου, Ιονίου, Αρχιπελάγους, Κρήτη, Κύπρο και Δωδεκάνησα. Σύνολο σελίδων 1034.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright