Συλλογές

41324_EXTRA_LARGE.jpg
41325_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021274 // 15/04/1949

Ναύλωση πλοίου

Υλικό: χαρτί

Αντίγραφο τηλεγραφήματος του Παράσχου το οποίο αναφέρεται στη ναύλωση του ατμόπλοιου Μαργαρίτα. Υπάρχει συνημμένη η απόδειξη του τηλεγραφήματος.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright