Συλλογές

32744_EXTRA_LARGE.jpg
32745_EXTRA_LARGE.jpg
44404_EXTRA_LARGE.jpg
44405_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021818 // 08/09/1922

Μικρασιατική καταστροφή

Διαστάσεις: 17,5 x 22 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ηράκλειο Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα (3 σελίδων) με το οποίο ο νομάρχης κοινοποεί το δελτίο Τύπου. Το τηλεγράφημα αναφέρεται στο σχημστισμό νέας κυβέρνησης με πρωθυπουργό τον Τριανταφυλλάκο. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την κατανομή των υπουργείων. Υπουργός Στρατιωτικών και Ναυτιλίας Καλογερόπουλος, Εξωτερικών Μπούσιος, Εσωτερικών και Επισιτισμού, Μάτσας, Συγκοινωνιών, Γιαννόπουλος, Δικαιοσύνης και Περιθάλψεως, Ευταξίας, Οικονομικών και Θησαυρού, Σκούφος. Σύμφωνα με το τηλεγράφημα ο πρωθυπουργός τόνισε ότι πρώτιστο έργο της κυβέρνησης είναι η τήρηση της απόλυτης τάξης.και βασίζεται γι αυτό στη φιλοπατρία των Ελλήνων. Τέλος, τηλεγραφήματα προς υπουργείο Στρατιωτικών αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκε η επιβίβαση του στρατού Μικράς Ασίας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright