Συλλογές

32722_EXTRA_LARGE.jpg
32723_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-021807 // 19/09/1921

Μικρασιατική εκστρατεία

Τοποθεσία: Τουρκία, Σμύρνη,The Eastern Telegraph Company Limited Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Ο αποστολέας ενημερώνει τον παραλήπτη για την κατάσταση της υγείας του και για την περιοχή όπου βρίσκεται (Εσκί Σεχίρ). Με τον όρο Μικρασιατικός Πόλεμος εννοούμε μια σειρά από στρατιωτικά γεγονότα που συνέβησαν μετά τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο, κατά το διαμελισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας, μεταξύ Μαΐου 1919 και Οκτωβρίου 1922. Μετά τη λήξη των επιχειρήσεων της ελληνικής στρατιάς εναντίον της Άγκυρας, ακολούθησε η σύμπτηξη του ελληνικού στρατού. Τον Ιούνιο του 1921 κατέλαβαν το Εσκί Σεχίρ όπου εγκαταστάθηκε το στρατηγείο της Στρατιάς. Η Στρατιά Μικράς Ασίας για να αντιμετωπίσει την πιθανότητα εχθρικής επίθεσης κατά του Εσκί Σεχίρ, εκτέλεσε τον Σεπτέμβριο ευρεία εκκαθαριστική επιχείρηση.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright