Συλλογές

42707_EXTRA_LARGE.jpg
42706_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020000 // 14/4/1880

Μετάθεση σε τηλεγραφείο

Διαστάσεις: 28,5 x 20 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, τηλεγραφείο Μελιγαλά. Υλικό: χαρτί

Χειρόγραφο τηλεγράφημα του υπουργείου εσωτερικών προς τον διευθυντή του τηλεγραφείου Αγίου Πέτρου, Γ. Παπανικολάου με το οποίο τον ενημερώνει ότι μετατίθεται στο τηλεγραφείο του Μελιγαλά. Το τηλεγράφημα είναι ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου που έχει ημερομηνία 15 Σεπτεμβρίου 1877.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright