Συλλογές

57999_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ // ΜΤ-024651 // Τέλη δεκαετίας 1970 - Αρχές δεκαετίας 1980

Λειτουργία εικονοτηλεφώνου

Διαστάσεις: 6 x 7 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: έγχρωμο φιλμ

Λειτουργία εικονοτηλεφώνου.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright