Συλλογές

60681_EXTRA_LARGE.jpg
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-071513 // Τέλη δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκαετίας 1960

Κτίριο ΟΤΕ

Διαστάσεις: 9 x 13 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: εκτυπωμένη φωτογραφία

Κτίριο ΟΤΕ

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright