Συλλογές

58770_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-070476 // Τέλη δεκαετίας 1950 - Αρχές δεκαετίας 1960

Κτίριο ΟΤΕ

Διαστάσεις: 6 x 6 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: αρνητικό φιλμ

Νεοσύστατο Αυτόματο Τηλεπικοινωνιακό Κέντρο

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright