Συλλογές

58742_EXTRA_LARGE.jpg
ΟΤΕ
Αφοί Μεγαλοκονόμου ©Μουσείο Μπενάκη/Φωτογραφικά Αρχεία // ΜΤ-070448 // Τέλη δεκαετίας 1950

Κτίριο ΟΤΕ

Διαστάσεις: 6 x 6 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα Υλικό: αρνητικό φιλμ

Εξωτερική άποψη νεοσύστατου Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου ΟΤΕ.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright