Συλλογές

42671_EXTRA_LARGE.jpg
[-] // ΜΤ-013465 // Μέσα δεκαετίας 1910

Κεντρικό Κτίριο T.Τ.Τ

Τοποθεσία: Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα Υλικό: ψηφιακό τεκμήριο

Κτίριο Ταχυδρομείων, Τηλεγραφημάτων και Τηλεφωνίας, Πλατεία Λουδοβίκου (Κοτζιά). Κάρτα αναμνηστική που φέρει την ημερομηνία της 6ης Οκτωβρίου 1903.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright