Συλλογές

37433_EXTRA_LARGE.jpg
37434_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-022093 // 29/11/1941

Κατοχικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 14,5 x 20,5 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Αθήνα, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα του γενικού γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών απευθυνόμενο στις τοπικές επιτροπές προμηθειών αρχών κατοχής Βόλου με το οποίο τους υπαγορεύει να ζητάνε από τα δεσμευμένα από τις αρχές κατοχής υλικά για εκτέλεση έργων και για προμήθειες. Επίσης αναφέρει ότι τις εκάστοτε τιμές υλικών τις καθορίζουν οι αγορανομικές επιτροπές. Τέλος γίνεται λόγος για τα δικαιολογητικά χρηματοδότησης που πρέπει να αποστέλλονται το ταχύτερο δυνατό.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright