Συλλογές

31122_EXTRA_LARGE.jpg
31123_EXTRA_LARGE.jpg
- // ΜΤ-020169 // Δεκαετία 1940

Κατοχικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 11,5 x 19 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Βεσίνι Καλαβρύτων Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο αποστολέας ζητά από τον Ι. Σακέτο να τον ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται προκειμένου να καταταγεί στην Αστυφυλακή. Κάτω δεξιά διακρίνεται η σφραγίδα της ιταλικής λογοκρισίας "Commando Superiore F.F.A.A. Grecia Verificato (8) Cencura Grecia". Τηλεγράφημα που εστάλη την περίοδο της Γερμανοϊταλικής Κατοχής μεταξύ των ετών 1942 και 1943, οπότε και συνθηκολογούν οι Ιταλοί. Η χρονολογία συνάγεται από τη σφραγίδα της ιταλικής λογοκρισίας κάτω δεξιά, καθώς και από την απουσία στέμματος στο έμβλημα των ΤΤΤ. Στην αρχή και για μερικούς μήνες οι δυνάμεις Κατοχής εξακολούθησαν να χρησιμοποιούν τις σφραγίδες της ελληνικής λογοκρισίας ή δεν λογόκριναν τα τηλεγραφήματα. Από τα μέσα του 1941 όμως επιβάλλεται ιταλική και γερμανική λογοκρισία στα τηλεγραφήματα, που διήρκησε μέχρι την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων.Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ύστερα από λίγους μήνες οι δυνάμεις κατοχής τύπωσαν νέα έντυπα τηλεγραφημάτων αφαιρώντας το στέμμα στο έμβλημα των ΤΤΤ (πάνω αριστερά).

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright