Συλλογές

41579_EXTRA_LARGE.jpg
41580_EXTRA_LARGE.jpg
Ιωάννης Παπαργυρίου, αποστολέας
Μιχαήλ Στασινόπουλος, παραλήπτης // ΜΤ-021459 // Αχρονολόγητο τηλεγράφημα

Κατοχικό τηλεγράφημα

Διαστάσεις: 17,5 x 25 εκ. Τοποθεσία: Ελλάδα, Ιερισσός, ΤΤΤ Υλικό: τηλεγραφικό χαρτί

Τηλεγράφημα με το οποίο ο Παπαργυρίου ενημερώνει τον Στασινόπουλο για την αύξηση των μισθών των τεχνιτών (πριονάδων) εξαιτίας της μεγάλης ακρίβειας κατά τη διάρκεια της κατοχής. Το τηλεγράφημα φέρει σφραγίδα της ιταλικής λογοκρισίας.

Σε καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας

In copyright